Tamada(Moderatori)

  • Ghenadie Mazur - Moderator

    Ghenadie Mazur - ModeratorStarea insesizabilă a unei sărbători adevărate — este un cocteil din supleţe, emoţii pozitive şi dispoziţie bună a tuturor oaspeţilor.